Μεγάλο Σάββατο Κάθοδος στον άδη και Ανάσταση εκ νεκρών.

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί γιορτάζουμε την Κάθοδο του Χριστού στον Άδη, «την εις άδου κάθοδον», όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς.. Τελείται ο εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου και η λειτουργία του Μεγάλου  Βασιλείου.Η ακολουθία έχει αναστάσιμο και πανηγυρικό χαρακτήρα. Είναι η λεγομένη Πρώτη Ανάσταση. Μετά την ανάγνωση της προφητείας του Ιωνά, του οποίου προτυπώνει την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου, αντηχεί ως νικητήριος ιαχή ο ψαλμικός στίχος: “Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην ότι συ κληρονομήσεις εν πάσι τους έθνεσι”.


Εκτύπωση   Email