Φιλανθρωπικό έργο

Ο ναός μας έχει Φιλόπτωχο Ταμείο από τα έσοδα του οποίου παρέχονται τρόφιμα σε 16 οικογένειες συγχωριανών μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υπεύθυνη για το έργο αυτό είναι μια 3-μελής επιτροπή.

IMG01a

Τα τρόφιμα πριν την διαλογή σε τσάντες                                                                       

IMG02a.jpg

Οι τσάντες είναι έτοιμες για να μοιραστούν.

IMG03a

Το περιεχόμενο μιας τσάντας.


Εκτύπωση   Email